Výběr dárků (Выбор подарков) - umotnas.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Литература: Овчарова Р. В. «Справочная книга школьного психолога» 1 16.7kb.
О компании Компания «Позитив» более 10 лет занимается комплектацией... 1 26.92kb.
А меня укусил гиппопотам 1 97.63kb.
Выбор профессии – одно из наиболее серьезных, самых важных жизненных... 1 9.7kb.
Задачами 1 Средства: 2 Выбор процессора: 2 Системная плата: 2 Видеоподсистема... 1 56.9kb.
1 выбор вуза, Чарли и Джордж (Гарвард) 2 выбор программного обеспечения 1 42.65kb.
Аутсорсинг: плюсы и минусы. Влияние социальных последствий на смену... 1 85.14kb.
- 1 51.13kb.
Методические рекомендации для библиотекарей «Главное в жизни определиться... 1 200.05kb.
Методы принятия управленческих решений 1 227.22kb.
Мешок подарков 1 42.04kb.
Предложение. Грамматическая основа предложения. Двусоставные и односоставные... 1 40.65kb.
Викторина для любознательных: «Занимательная биология» 1 9.92kb.

Výběr dárků (Выбор подарков) - страница №1/1


Název materiálu

Výběr dárků (Выбор подарков)

Anotace materiálu

Materiál je určen pro žáky s pokročilou znalostí ruského jazyka. Je založen na poslechu nahrávky rozhovoru sourozenců (bratra a sestry), kteří vymýšlejí dárky pro své příbuzné.

Doporučená jazyková úroveň žáků

B1

Cíl materiálu

Žák porozumí vyslechnutému textu.

Žák rozumí výrazům hovorového jazyka.

Žák vymyslí rozhovor na zadané téma.

Žák odpoví na zadané otázky. Své odpovědi odůvodní.

Žák gramaticky správně vytvoří tvary slovesa дарить.


Poznámka

1. Popis materiálu

Materiál obsahuje nahrávku rozhovoru sourozenců (bratra a sestry). Hlasy pro nahrávku propůjčili Ekaterina Maslova a Vitaliy Usenko. Na dialog navazují zadání a cvičení, která jsou zaměřena na rozvoj jazykové, řečové i komunikativní kompetence žáků. Materiál je určen pro žáky s pokročilou úrovní znalosti ruského jazyka (minimálně B1), protože dialog obsahuje hovorové výrazy typické pro mladé Rusy. S těmito výrazy se dále pracuje – cílem je, aby si žáci uvědomili rozdíly mezi neutrálními (spisovnými) a hovorovými výrazy také v osvojovaném cizím jazyce. Zařazeno je také zadání na zopakování tvarů a valence slovesa дарить.


2. Možnosti využití materiálu

 • Zadání 1: Poslouchejte rozhovor. Cílem zadání je vyslechnout rozhovor, označit neznámá a nejasná slova, uvědomit si správnou výslovnost. Autentický materiál je nahrán rodilými mluvčími.

 • Zadání 2: Neznámá slova přeložte do češtiny. Cílem zadání je pochopení celého dialogu prostřednictvím odstranění bariér na lexikální úrovni. Využita je překladová metoda – žáci pracují s překladovými slovníky a hledají ekvivalenty neznámých slov ve své mateřštině. Rozvíjí se jazyková kompetence žáků – rozšiřují si svou slovní zásobu (v případě hovorových slov jde spíše o pasivní slovní zásobu).

 • Zadání 3: Pochopení frází – cvičení je zaměřeno na porozumění textu. Na základě kontextu mají žáci za úkol přeformulovat vybrané pasáže (fráze, věty) v ruském jazyce tak, aby dokázali, že správně rozumí jejich smyslu. Rozvíjí se řečová kompetence (žáci prokazují porozumění určité frází a tato sdělení nově formulují je s pomocí vlastních řečových prostředků).

 • Zadání 4: Hraní rolí – cvičení je zaměřeno na procvičování výrazného čtení se zaměřením na správnou výslovnost. Úkolem žáků je předvést ve dvojici vyslechnutý dialog – při práci se zaměřují na správnou výslovnost segmentálních i suprasegmentálních jevů (zvuků, intonace, redukce, přízvuku, atd.) – i na této jazykové úrovni se projevují prostředky vlastní hovorovému jazyku.

 • Zadání 5: Cílem tohoto cvičení je rozvoj jazykové kompetence na gramatické úrovni.

  • Zadání 5.1. Úkolem žáků je spojit osobní zájmeno se správným tvarem slovesa a vytvořit gramaticky správně větu v přítomném čase. Procvičují se tedy tvary slovesa v přítomném čase a současně se upevňuje vazba дарить кому/что.

  • Zadání 5.2. Úkolem žáků je převést napsané věty z předchozího cvičení do minulého času a zaměnit v nich nedokonavý tvar slovesa дарить dokonavým tvarem подарить. Cílem cvičení je procvičit tvorbu minulého času slovesa.

  • Zadání 5.3. Úkolem žáků je vytvořit věty se slovesem дарить/подарить v rozkazovacím způsobu. Cílem je procvičit si tvary slovesa v imperativu.

 • Zadání 6: Sestavte dialogy dle zadaného tématu. Cvičení je zaměřeno na rozvoj komunikativní kompetence. Žáci dle zadání pracují ve dvojicích a formulují vlastní dialogy. Úvodní nahrávka a rozhovor mohou posloužit jako inspirace, případně zdroj některých frází. Bylo by velmi vhodné, kdyby žáci ve svých rozhovorech využili některý z prostředků hovorového jazyka, aby tak prokázali jejich osvojení a pochopení smyslu (to se ukáže při správném použití ve vlastní řeči).

 • Zadání 7: Odpovídejte na otázky – zadání, které je zaměřeno na rozvoj komunikativní kompetence žáků. Cílem je prověřit, zda žáci dokážou nejen odpovědět, ale také svou odpověď opřít o odpovídající argumenty. Sleduje se schopnost formulovat vlastní názor na odpovídající jazykové úrovni při pomoci vhodných jazykových a řečových prostředků.


3. Klíč
1. Слушайте разговор.
- Ну что, кто у нас ещё остался без подарков? Давай начнём с бабушки, это проще всего!

- Ты уверен? Сомневаюсь! Лично я понятия не имею, что ей дарить.

- Да ладно, подарим ей новый детектив. Сама знаешь, как она их глотает!

- Вот именно, нашего детектива ей хватит дня на два. И потом, мы ей на все праздники дарим детективы.

- Ну а что поделаешь, если она их так любит. Ну да ладно! У меня больше нет идей.

- Знаю! Надо ей купить новую книгу по вязанию! А детектив – впридачу. И ещё баночка кофе будет в дополнение. Как тебе?

- Это ещё куда ни шло. Годится! Так, теперь Денису. Это всё-таки двоюродный брат, ровесник. Уж ему-то мы быстро придумаем.

- Ага, с этим всё сразу ясно. Покупаем ему новую компьютерную игру! И я даже знаю, какую: ту новую стратегию. Помнишь, он нам о ней как раз говорил?

- Разговор помню, а вот название игры – нет. Только мне кажется, это была не стратегия, а квест. Может, продавец нам подскажет. Спросим его, если сами не найдём.

- Супер, остаются только те дальние родственники из Питера. Тут вообще без разницы, что дарить. Мы их один раз в жизни видели, они нас тоже знать не знают. Так что подарим что-нибудь чисто символически.

- Ух ты, смотри-ка, какой набор сладостей! Классная упаковка, да ведь? По-моему, будет отличный подарочек, лучше не придумаешь!

- Точно, ты гений! Всё, берем этот набор – и дело сделано! Дед Мороз подарками обеспечен!


2. Незнакомые слова переведите на чешский язык.
3. Выразите следующие фразы по-другому.
Лично я понятия не имею, что ей дарить.

Я не знаю, что ей купить (дарить)


Сама знаешь, как она их глотает!

Ты знаешь, как она их любит (как быстро она их читает).А детектив – впридачу.

Детектив добавим к этому.


Как тебе?

Тебе нравится?


Это ещё куда ни шло.

Это возможно.


Тут вообще без разницы, что дарить.

Всё равно, что подарим.


Они нас тоже знать не знают.

Они нас вообще не знают.


Дед Мороз подарками обеспечен!

Все подарки готовы.


4. Разыграйте диалог в парах. Следите за правильным произношением. Не забывайте о редукции гласных.
5. Глагол ДАРИ́ТЬ
5.1. Соедините местоимение и форму глагола и закончите предложения по образцу. Предложения запишите в тетради.
Образец: Пётр да́рит Мари́не цветы́.
Я дарю́

Ты да́ришь

Он да́рит (кому) (что).

Мы да́рим (3. pád) (4. pád)

Вы да́рите

Они да́рят


Так же спрягается и глагол подари́ть. Прошедшее время – (по)дари́л, (по)дари́ла, (по)дари́ло, (по)дари́ли. Повелительное наклонение – (по)дари́, (по)дари́те.
5.2. В придуманных вами предложениях замените глагол несовершенного вида дарить глаголом совершенного вида подарить в прошедшем времени.
5.3. Придумайте предложения с глаголом дарить в форме повелительного наклонения.
Образец: Подари́ сестре́ но́вую ку́клу.

6. Вы хотите купить подарки для своих друзей/родственников. Вы советуетесь с другом/подругой, обсуждаете разные варианты и возможности. Разыграйте диалоги.

 • Кому хотите купить подарок.

 • Что ему/ей нравится. Какие его/её интересы.

 • Положительные и отрицательные стороны подарка.

 • Цена и другие факторы.


7. Отвечайте на вопросы.

 • Когда вы обычно дарите и получаете подарки?

 • Что вам больше нравится – дарить или получать подарки? Почему?

 • Помните последний подарок, который вы от кого-то получили? Поговорите об этом.

 • Помните последний подарок, который вы кому-то подарили? Поговорите об этом.

 • Какой подарок вы бы хотели получить? Почему?

 • Какие подарки вы предпочитаете дарить (получать)? Почему?

 • Что, по вашему мнению, играет важную роль при выборе подарка?

 • Какие подарки лучше – те, которые можно купить, или те, которые вы сделаете собственными руками?
Zpracováno v rámci projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství