Основні розділи Бюлетеня Загальний відділ - umotnas.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1страница 2
Похожие работы
Основні розділи Бюлетеня Загальний відділ - страница №1/2

Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

БЮЛЕТЕНЬ

НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ

у червні 2013 року

м. Дніпропетровськ 2013 р.

Основні розділи Бюлетеня

0. Загальний відділ

00. Загальні питання науки і культури

004. Комп’ютерна наука і технологія, застосування комп’ютера

008. Культурологія

01. Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги

02. Бібліотечна справа

05. Альманахи. Календарі

1. Філософія. Психологія

159.9. Психологія

16. Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

17. Філософія моралі. Етика. Практична філософія2. Релігія. Теологія

3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31. Демографія. Соціологія. Статистика

32. Політика

33. Економіка. Економічні науки

34. Право. Юриспруденція

35. Державне адміністративне управління. Військова справа

36. Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

39. Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор

4. Мова. Мовознавство

5. Математика та природничі науки

50. Загальні відомості про математичні та природничі науки

51. Математика

52. Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53. Фізика

54. Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55. Геологія. Науки про землю

56. Палеонтологія

57. Біологічні науки в цілому

58. Ботаніка

59. Зоологія

6. Прикладні науки. Медицина. Техніка

60. Загальні питання прикладних наук

61. Медичні науки

62. Машинобудування. Техніка в цілому

63. Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64. Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65. Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67. Різні галузі промисловості та ремесла

68. Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію681 Точна механіка та автоматика

681.1. Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2. Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3. Обладнання для обробки даних

681.5. Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6. Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7. Оптична апаратура та прилади

681.8. Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85. Виробництво носіїв запису. Аудіозаписи, звукозаписи

681.9. Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродукування об’ємних форм

69. Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71. Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72. Архітектура

73. Пластичні мистецтва

74. Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75. Живопис

76. Графічні мистецтва. Графіка

77. Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78. Музика

79. Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт8. Літературознавство.

84. Художня література.9. Географія. Біографії. Історія

902. Археологія

903. Передісторія. Доісторичні залишки, знаряддя праці, Старожитності

904. Археологічні пам’ятки історичних часів

908. Краєзнавство

91. Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

94. Історія  1. Філософія. Психологія

1

Ч-59
Чижевский, Дмитрий Иванович

Избранное : в 3-х т. Т. 1. Материалы к биографии (1894-1977) /

Д. И. Чижевский. – М. : Б-ка-фонд "Русское зарубежье", 2007. – 848 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. –

90 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
2. Релігія. Теологія


2

В42


Визит Патриарха в город святой Екатерины : книга об историческом визите Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Днепропетровск 24-25 июля 2010 г. / под общ. ред. митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея. – Д. : Издательский отдел Днепропетровской епархии, 2011. – 304 c. : ил. + CD-ROM. – №1746440 с диском. – 125 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 1, ВРК. – 1, ЧзГ. – 1)

2

В61


Во имя единства : ист. очерк о визитах Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира на Днепропетровщину / авт.-сост. прот. Г. Скубак. – Д. : АРТ-ПРЕСС, 2012. – 96 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

2

Д38


Детская Библия. – Тула : Библейская лига, 2007. – 447 c. – 45 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, ЧзГ. – 1)

2

Е59


Ельчанинов, Александр

Записи / А. Ельчанинов. – 4-е изд. – М. : Русский путь, 2010. – 280 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. –

25 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


2

З-19


Закон Божий / отв. ред. прот. В. Савельев. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Издательский отдел Украинской Православной Церкви, 20011. –

928 c. : ил. – По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. – 170 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

2

К30


Кафедральные соборы Днепропетровской епархии. История и современность / авт.-сост. диакон Г. Скубак; Укр. Православная Церковь Днепропетровская епархия. – Д. : АРТ-ПРЕСС, 2010. – 256 c. – 100 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

2

К61


Колотий, Наталия Александровна

Русская Палестина - ландшафтная икона Святой земли. Трагедии, тайны, факты истории / Н. А. Колотий. – М. : Русский вестник, 2011. – 335 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына

2013 г. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


2

П58


Попов, Андрей Владимирович

Российское православное зарубежье. : история и источники; с прилож. системат. библиогр. / А. В. Попов ; Ин-т полит. военного анализа; Центр по изучению рус. зарубежья. – М. : ИПВА, 2005. – 619 c. – (Материалы к истории русской политической эмиграции. Вып. Х). – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

С24


Свет сердца невозможно погасить : светлой памяти инока Иоанна (болящего Василия из Елизарово посвящается) / сост. Н. Ефременко. – Д. : Ред. журн. "Спасите наши души", 2010. – 56 c. – (Светильники веры Христовой). – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, ЧзГ. – 1)

2

С25


Святыни великой России / авт. сост. С. Минаков. – М. : Эксмо, 2011. – 256 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына

2013 г. – 250 грн.Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

2

С49


Служитель мира / авт.- сост. диакон Г. Скубак. – Д. : Издательский отдел Днепропетровской епархии УПЦ, 2009. – 285 c. : ил. – К 70-летию Высокопреосвященнейшего Иринея Митрополита Днепропетровского и Павлоградского. – 100 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

2

С87


Струве, Никита

Православие и культура / Н. Струве. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Русский путь, 2000. – 632 c. – Дар Дома русского зарубежья

им. А. Солженицына. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


2

С90


Сурмина, Ирина Олеговна

Святые места России / И. О. Сурмина, Т. В. Титкова. – М. : ООО "Дом Славянской книги", 2010. – 480 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 75 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Т66


Трехсвятительский храм Днепропетровска : хранитель ист. наследия города / авт.-сост. прот. Г. Скубак. – Д. : АРТ-ПРЕСС, 2012. – 24 c. + прилож.: Акафист трем Святителям Василию Великому, Григорию Богослову и Иоану Златоусту. – (Святыни Приднепровья). – 110-летию Трехсвятительского храма посвящается. – 15 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, ЧзГ. – 1)

2

Ф94


Фудель, Сергей Иосифович

У стен Церкви. Моим детям и друзьям / С. И. Фудель ; сост., подгот. текста, вступ. ст., примеч. прот. Н. Б. Балашова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Русский путь, 2012. – 272 c. – Дар Дома русского зарубежья

им. А. Солженицына 2013 г. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


2

Ф94


Фудель, Сергей Иосифович

Записки о литургии и Церкви / С. И. Фудель ; сост., подгот. текста, вступ. ст., примеч. прот. Н. Б. Балашова. – 2-е изд., испр. – М. : Русский путь, 2012. – 112 c. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Ф94


Фудель, Сергей Иосифович

Путь Отцов / С. И. Фудель ; сост., подгот. текста, вступ. ст., примеч. прот. Н. Б. Балашова. – М. : Русский путь, 2012. – 352 c. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Ф94


Фудель, Сергей Иосифович

Церковь верных / С. И. Фудель ; сост., подгот. текста, вступ. ст., примеч. прот. Н. Б. Балашова. – М. : Русский путь, 2012. – 208 c. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Ф94


Фудель, Сергей Иосифович

Воспоминания / С. И. Фудель ; сост., подгот. текста, вступ. ст., примеч. прот. Н. Б. Балашова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Русский путь, 2012. – 208 c. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Х89


Храмы великой России / авт.-сост. С. Минаков. – М. : Эксмо, 2011. – 256 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына

2013 г. – 250 грн.Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

2

Ш72


Шмеман, Александр

Собрание статей 1947-1983 / А. Шмеман ; сост. Е. Ю. Дорман, предисл. А. И. Кырлежева. – 2-е изд. – М. : Русский путь, 2011. – 896 c. : портр. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. –

80 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

32. Політика


32(47)

С87


Струве, Пётр Бернгардович

Дневник политика (1925-1935) / П. Б. Струве. – М. : Русский путь, 2004. – 872 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
35. Державне адміністративне управління. Військова справа


355

З-43


Звегинцов, Владимир Владимирович

Знамёна и штандарты Русской Армии ( XVI век-1914 г.) и морские флаги / В. В. Звегинцов. – М. : Русский путь, 2008. – 320 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 300 грн.Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)
37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля


37

Н48


Некрасов, Сергей Михайлович

"Куда бы нас ни бросила судьбина ...". Выпусники Императорского Александровского Лицея в эмиграции / С. М. Некрасов. – М. : Б-ка-фонд "Русское Зарубежье", 2007. – 196 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
4. Мова. Мовознавство


А94


Афанасьева, Н. А.

Палитра стилей : учеб. пособ. по стилистике рус. яз. для иностранцев / Н. А. Афанасьева, Т. И. Попова. – 3-е изд. – С.Пб. : Златоуст, 2012. –

116 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына

2013 г. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Б73


Богомолов, А. Н.

Приходите!... Приезжайте!... Прилетайте! / А. Н. Богомолов,

А. Ю. Петанова. – 5-е изд. – СПб. : Златоуст, 2012. – 104 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


Г62


Голубева, А. В.

Русский язык для гостиниц и ресторанов : нач. курс /

А. В. Голубева, А. И. Задорина, Е. В. Ганапольская. – С.Пб. : Златоуст, 1998. – 200 c. : ил. + Компакт-диск Audio CD (образцы диалогов и задания на понимание). – Дар Дома русского зарубежья

им. А. Солженицына 2013 г. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Д15


Даль, Владимир Иванович

Иллюстрированный толковый словарь / В. И. Даль. – М. : Вече, 2010. – 272 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына

2013 г. – 170 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)


42

Е80


Ершов, П.

Конёк-Горбунок : на англ. яз. / П. Ершов. – М. : Радуга, 1989. – 104 c. : ил. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

К14


Казанский, Борис Васильевич

В мире слов / Б. В. Казанский. – 2-е изд. – СПб. : ИД "Авалонъ":

Изд. Группа "Азбука-классика", 2010. – 320 c. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


К28


Касаткин, Леонид Леонидович

Краткий справочник по современному русскому языку : учеб. пособ. для студ.-филол. / Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков, П. А. Лекант ; под ред. П. А. Леканта; РАН. – 4-е изд. испр. – М. : АСТ-Пресс, 2010. –

400 c. – (Справочники русского языка; Словари ХХ1 века). – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


К58


Кожевніков, Валентин

Сувора розмова про "язик" і мову / В. Кожевніков. – К. : Задруга, 2013. – 64 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

К60


Колесова, Д. В.

Золотое перо. Пособие по развитию навыков письменной речи : кн. для учащ. / Д. В. Колесова, А. А. Харитонов. – 5-е изд. – С.Пб. : Златоуст, 2011. – 96 c. + Компакт-диск формата Audio CD (45 мин. звучания). – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына

2013 г. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


Л26


Ласкарева, Е. Р.

Чистая грамматика : учеб. пособ. для иностр. студ. / Е. Р. Ласкарева. – 5-е изд. – С.Пб. : Златоуст, 2012. – 336 c. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Л26


Ласкарева, Е. Р.

Прогулки по русской лексике / Е. Р. Ласкарева. – 3-е изд. – СПб. : Златоуст, 2013. – 224 c. – Дар Дома русского зарубежья

им. А. Солженицына 2013 г. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


4

М51


Меньшиков, Игорь Иванович

Избранные труды по лингвистике / И. И. Меньшиков. – Д. : Новая идеология, 2012. – 400 c. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4

М74


Мова та міжкультурна комунікація. Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. (28-29 лист. 2012 р.) : у 2-х т. Т. 1. Теоретичні та прикладні питання перекладознавства / під заг. ред. Ю. О. Шепеля. – Д. :

Біла К. О., 2012. – 106 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

О-23


О'Брайен, Эдна

Сельские девушки = The Contry Girls : кн. для чтения на англ. яз. /

Э. О'Брайен. – М. : Высшая школа, 1982. – 7 грн.

Кільк. прим.: 19 (КСХ. – 4, УБГ. – 15)


42

О-74


Осипов, Николай

Без билета по белу свету = A Ticket to Ride : книга для чтения на англ. яз. / Н. Осипов. – М. : Радуга, 1985. – : ил. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

П68


Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник. – М. : АСТ-ПРЕСС, 2011. – 432 c. – (Справочники русского языка). – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. –

70 грн.


Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

4

Т35


Тер-Минасова, Светлана Григорьевна

Язык и межкультурная коммуникация : учеб. пособ. для студ., аспир. и соиск. по спец. "Лингвистика и межкультурная коммуникация" /

С. Г. Тер-Минасова. – М. : Слово, 2008. – 262 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

5. Математика та природничі науки

50. Загальні відомості про математичні та природничі науки


502.211

Г34


Геник, О. В.

Природно-заповідний фонд України: моделювання та прогнозування економічної діяльності : монографія / О. В. Геник, С. О. Козловський,

Я. В. Геник. – Л. : НЛТУ України, Ліга-Прес, 2011. – 304 c. – 26 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


5(092)

К78


Кратко, Мирослав

Володимир Вернадський / М. Кратко. – К. : ТОВ Атлант ЮЕмСі, 2007. – 63 c. : ілюстр. – (Стозір'я. Б-ка укр. родини: Природознавці. Винахідники. Інженери). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
51. Математика


517.55

Д28


Деканов, Станіслав Якович

Тауберові та мерсерові теореми для деяких методів підсумкування функцій кількох змінних : дис. ... канд. фіз.-мат. наук / С. Я. Деканов. – К., 2004. – 147 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)
53. Фізика


537.226

Б91


Бурак, Ярослав

Основи локально градієнтної теорії діелектриків : монографія /

Я. Бурак, В. Кондрат, О. Грицина. – Ужгород : Ліра, 2011. – 207 c. –

30 грн.


Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

537.226

В67


Волнянский, Дмитрий Михайлович

Диэлектрические свойства кристаллов в системе Li2Ge409-LiNaGe409 : дис. ... канд. физ.-мат. наук / Д. М. Волнянский. – Д., 2004. – 143 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

537.612

Д31


Демчик, Вадим Игоревич

Исследование электрослабого фазового перехода в интенсивных внешних полях : дис. ... канд. физ.-мат. наук / В. И. Демчик. – Д., 2003. – 107 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

530.145

Д56


Добровольська, Ірина Володимирівна

Напівкласичний підхід до логарифмічної теорії збурень для зв'язаних станів квантово-механічних рівнянь : дис. ... канд. фіз.-мат. наук /

І. В. Добровольська. – Д., 2004. – 153 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)


531

О-56


Ольшанский, Василий Павлович

Функция Ламберта в задачах баллистики материальной точки : монография / В. П. Ольшанский, С. В. Ольшанский. – Х. : Савчук А. О., 2013. – 204 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

531:519.6

П79


Проекційно-ітераційні методи розв'язування прямих та обернених задач переносу : моногрфія / авт. Я. П'янило; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики

ім. Я. Підстригача. – Л. : Сплайн, 2011. – 248 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)
55. Геологія. Науки про землю


553(477)

Г36


Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин України та проблеми надрокористування (20 років ДКЗ) : зб. наук. праць / за ред.

Г. І. Рудька. – К.-Чернівці : Букрек, 2013. – 308 c. : ілюстр. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
58. Ботаніка


581.9

Д18


Данилик, Руслана Миколаївна

Еколого-біологічна характеристика рослинності водних екосистем зеленої зони міста Львова : дис. ... канд. біол. наук / Р. М. Данилик. – Л., 2004. – 203 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)
59. Зоологія


595.771

Г67


Горбань, Валерій Віталійович

Еколого-біологічні та консортивні особливості існування Aedes vexans (Diptera, Culicidae) в умовах заплавних дібров степового Придніпров'я : дис. ... канд. біол. наук / В. В. Горбань. – Д., 2004. – 211 c. + автореф. – Б. ц. Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)


6. Прикладні науки. Медицина. Техніка

61. Медичні науки


61(092)

Д53


Дмитріюк, Василь

Дорогами війни і миру : спомини з додатком матер. до історії сім'ї /

В. Дмитріюк. – Б. в., 2012. – 160 c. : ілюстр. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


61(09)

К28


Кассирский, Генрих Иосифович

Академик И. А. Кассирский. Жизнь. Научное творчество. Врачевание / Г. И. Кассирский. – М. : Русский путь, 2011. – 228 c. : портр. – Рус. заруб. Дар Дома рус. заруб. им. А. Солженицына. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
62. Машинобудування. Техніка в цілому


629.76(477)

П78


Проблемні питання розширення міжнародної діяльності ракетно-космічної галузі України в сучасних умовах : аналіт. доп. / за заг. ред.

В. П. Горбуліна. – Д. : НІСД, 2012. – 98 c. : ілюстр. – 7 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)
7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

73. Пластичні мистецтва


73.071

Р83


Руины старого дома : книга-альбом / сост. Ф. В. Домогацкий. – М. : Русский путь, 2009. – 560 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья

им. А. Солженицына 2013 г. – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
75. Живопис


75.071

Б61


И. Я. Билибин в Египте 1920-1925. Письма, документы и материалы / сост., предисл. и прим. В. В. Беляков; Ин-т востоковедения; Культ. центр "Дом-музей Марины Цветаевой". – М. : Дом Русского Зарубежья им. Александра Солженицына: Русский путь, 2009. – 320 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

75.03(47)

М63


Мир Кондакова : публикации, статьи, каталог выставки / сост.

И. Л. Кызласова. – М. : Русский путь, 2004. – 392 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

75.036

Н84


Носик, Борис Михайлович

Порыв ветра, или Звезда над Антибой : документальная повесть о жизни и смерти художника Никола де Сталя / Б. М. Носик. – С.Пб. : КОСТА, 2011. – 384 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья

им. А. Солженицына 2013 г. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


75.071.1(470)

(084)


Р89

Русские художники от А до Я : [альбом ] / авт.: Е. М. Алленова,

Н. А. Борисовская, Т. И Володина, Е. С. Гордон; ред.-сост.

Н. А. Борисовская, Е. С. Гордон. – М. : Слово, 2009. – 216 c. : цв. ил. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 150 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


75.036

Х98


Художественное наследие сестры Иоанны (Ю. Н. Рейтлингер) : альбом / сост. Б. В. Попова, Н. А. Струве. – М.; Париж : Русский путь: YVCA-Press, 2006. – 192 c. : цв. ил. – Дар Дома русского зарубежья

им. А. Солженицына 2013 г. – 70 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

75(470)

Ш38


Шедевры русской живописи. Большая художественная галерея : альбом / Л. Жукова, сост. А. Астахов. – М. : Белый город: Воскресный день, 2012. – 181 c. : цв. ил. – Дар Дома русского зарубежья

им. А. Солженицына 2013 г. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

75.046

Ш38


Шедевры русской иконописи / сост. Н. Майорова, Г. Скоков. – М. : Белый город, 2008. – 416 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья

им. А. Солженицына 2013 г. – 200 грн.Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)
78. Музика


783.6

В27


Великий сборник рождественских славословий. Христос рождается! Славим его!. Т. 1 / сост. Б. А. Штундер. – Д. : Дріант, 2011. – 230 c. : ил. + CD-ROM. – По благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

783.6

В27


Великий сборник рождественских славословий. Христос рождается! Славим его!. Т. 2 / сост. Б. А. Штундер. – Д. : Дріант, 2012. – 300 c. : ил. + CD-ROM. – По благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея. – 65 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)
79. Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт


791.44

Б89


Брюховецька, Лариса Іванівна

Іван Миколайчук / Л. І. Брюховецька. – К. : ТОВ Атлант ЮЕмСі, 2007. – 63 c. : ілюстр. – (Стозір'я. Б-ка укр. родини: Митці театру й кіно). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

792.071

Г38


Германова, Мария Николаевна

Мой ларец с драгоценностями. Воспоминания. Дневники /

М. Н. Германова ; сост., вступ. ст., подгот. текстов и примеч.

И. Л. Корчевниковой. – М. : Русский путь, 2012. – 448 c. : ил. – Дар Дома рус. заруб. им. А. Солженицына. – 70 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

792.73(470)

З-43


Звезды царской эстрады / авт.-сост. М. Кравчинский. – Нижний Новгород : ДЕКОМ, 2011. – 332 c. : ил. + CD. – (Русские шансонье). – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8. Літературознавство.


8

А23


Агеева, Лариса Ивановна

Неразгаданная Черубина : документальное повествование /

Л. И. Агеева. – М. : Дом-музей Марины Цветаевой, 2006. – 404 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

Б45


А. Л. Бем и гуманитарные проекты русского зарубежья : междунар. науч. конф. посвящ. 120-летию со дня рождения. 16-18 ноября 2006 г. / сост. и науч. ред. М. А. Васильева. – М. : Русский путь, 2008. – 488 c. : ил. – (Б-ка-фонд "Русское Зарубежье" Вып. 9). – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

В11


" В краю чужом ..." : статьи, очерки, речи / сост., авт. вступ. ст. и коммент. М. Д. Филин. – М.; Рыбинск : Русскій міръ: Рыбинское подворье, 1998. – 496 c. – (Зарубежная Россия и Пушкин). – К 200-летию со дня рожд. А. С. Пушкина. Дар Дома русского зарубежья

им. А. Солженицына 2013 г. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

В66


Вокруг Достоевского : в 2-х т. Т. 1. О Достоевском. Прага 1929 г.,

1933 г., 1936 г. / сб. ст. под ред. А. Л. Бема. – М. : Русский путь, 2007. – 576 c. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. –

75 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

Г15


Галич, Олександр Андрійович

Олесь Гончар у вимірах Non Fiction : монографія / О. А. Галич. – Луганськ : Книжковий світ, 2011. – 260 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Г58


Гоголь в русской критике. Антология / сост. С. Г. Бочаров. – М. : Фортуна ЭЛ, 2008. – 720 c. – Дар Дома русского зарубежья

им. А. Солженицына 2013 г. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Г65


Олесь Гончар : бібліогр. покажч. / Нац. парламентська б-ка України; упоряд. О. М. Піхур, С. С. Савченко та ін. – К. : Український письменник, 2013. – 759 c. : ілюстр. – 100 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Д34


Деньги - Пушкин - Деньги : альбом-каталог выставки в Государственном музее А. С. Пушкина июнь-декабрь 2009 г. / сост.

Н. И. Михайлова, Ф. Ш. Рысина. – М. : Русский путь, 2010. – 247 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. –

120 грн. Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)


8

Д76


Дружников, Юрий Ильич

Узник России. По следам неизвестного Пушкина : роман-исследование в трёх хрониках / Ю. И. Дружников. – М. : Книжница, 2012. – 656 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 85 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Е84


"Если чудо вообще возможно за границей..." : эпоха 1950-х гг. в переписке русских литераторов-эмигрантов / сост. О. А. Коростелёв. – М. : Русский путь, 2008. – 816 c. – Русское литературное зарубежье. Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 75 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

З-81


Золотусский, Игорь Петрович

От Грибоедова до Солженицына. Россия и интеллигенция /

И. П. Золотусский. – М. : Молодая гвардия, 2006. – 347 c. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

К47


Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве И. А. Бунина : крит. отзывы, эссе, пародии (1890-е-1950-е годы): антология: пер.с англ., фр., нем., / под общ. ред. Н. Г. Мельникова. – М. : Книжница: Русский путь, 2010. – 928 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья

им. А. Солженицына 2013 г. – 100 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

К56


Ковалів, Юрій Іванович

Історія української літератури XIX - поч. XXI ст. У десяти томах : підруч. для студ. ВНЗ. Т. 1. У пошуках іманентного сенсу /

Ю. І. Ковалів. – К. : Академія, 2013. – 510 c. – (Альма-матер). – Затв. МОНУ. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

К89


Кузнецова, Галина Николаевна

Грасский дневник / Г. Н. Кузнецова. – СПб. : Издательский дом Міръ, 2009. – 496 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Л65


Лицо и Гений : из наследия русской эмиграции / сост. М. Д. Филин. – М. : Русский путь, 2001. – 320 c. : ил. – (Зарубежная Россия и Грибоедов). – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына

2013 г. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

М19


Малиновский, Артур Тимофеевич

Аспекты изучения литературных жанров : учеб. пособ. /

А. Т. Малиновский. – О. : Астропринт, 2011. – 92 c. – Автограф. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

М43


Между двумя юбилеями 1998-2003. Писатели, критики, литературоведы о творчестве А. И. Солженицына : альманах / сост.

Н. А. Струве, В. А. Москвин. – М. : Русский путь, 2005. – 554 c. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 75 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Н14


Набоков, Владимир

Лекции по русской литературе / В. Набоков. – С.Пб. : Азбука, 2012. – 448 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына

2013 г. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

О-56


Оляндер, Луїза

Гуманізм польської літератури XX - XXI століть у контексті європейської художньо-філософської думки : монографія /

Л. Оляндер. – Луцьк : Нежа-Друк, 2012. – 404 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

О-56


Оляндэр, Луиза Константиновна

Максим Горький: текст и гипертекст : монография / Л. К. Оляндэр. – Луцк : Изд-во Волынская областная типография, 2005. – 164 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

О-58


Онегинская энциклопедия. Т. 1. А - К / под общ. ред.

Н. И. Михайлова. – М. : Русский путь, 1999. – 576 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 200 грн.Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

8

П90


Путь Солженицына в контексте Большого Времени. Сборник памяти 1918-2008 / сост., подгот. текста, общ. ред. Л. И. Сараскиной. – М. : Русский путь, 2009. – 480 c. : портр. – Дар Дома русского зарубежья

им. А. Солженицына 2013 г. – 75 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Р89


Русский язык и литература: проблемы изучения и преподавания :

сб. науч. работ / под общ. ред. Л. А. Кудрявцевой. – К. : КНУ

им. Т. Шевченко, 2009. – 440 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

С20


Сараскина, Людмила Ивановна

Достоевский в созвучиях и притяжениях (от Пушкина до Солженицына ) / Л. И. Сараскина. – М. : Русский путь, 2006. – 608 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. –

75 грн. Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


8

С20


Сараскина, Людмила Ивановна

Александр Солженицын / Л. И. Сараскина. – М. : Молодая гвардия, 2008. – 935 c. : ил. – (Жизнь замечательных людей. Вып. 9). – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 90 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

С60


Солженицын: мыслитель, историк, художник. Западная критика

1974 - 2008 : сб. ст. / сост. Э. Э. Эриксон, мл. – М. : Русский путь, 2010. – 720 c. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына

2013 г. – 100 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

Т14


Таинник Ночи : из наследия русской эмиграции / сост. М. Д. Филин. – М. : Русский путь, 2008. – 384 c. : ил. – (Зарубежная Россия и Тютчев). – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Ч-56


Антон Чехов и его критик Михаил Меньшиков : Переписка. Дневники. Воспоминания. Статьи / сост. статьи, подгот. текстов, примеч.

А. С. Мелковой. – М. : Русский путь, 2005. – 480 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


84. Художня література.


84(4Рос)6

А42


Аксёнов, Василий Павлович

Ленд-лизовские. Lend-leasing : роман / В. П. Аксёнов. – М. : Эксмо, 2010. – 256 c. – Русское зарубежье. Дар Дома русского зарубежья

им. А. Солженицына 2013 г. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Рос)6

А79


Арабов, Юрий Николаевич

Орлеан : роман / Ю. Н. Арабов. – М. : АСТ: Астрель, 2011. – 219 c. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 55 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

А91


Астафьев, Виктор Петрович

Нет мне ответа... : эпистолярный дневник / В. П. Астафьев. – М. : Эксмо, 2012. – 896 c. – (Большая книга). – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 85 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

Б81


Бондарев, Юрий

Горячий снег / Ю. Бондарев. – М. : РАГС, 2002. – 416 c. – (Внеклассное чтение). – Дар Дома русского зарубежья

им. А. Солженицына 2013 г. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Рос)6

В18


Варламов, Алексей Николаевич

Затонувший ковчег : повесть, романы / А. Н. Варламов. – М. : Мол. гвардия, 2002. – 442 c. : ил. – (Проза века). – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

В18


Варламов, Алексей Николаевич

Стороны света : повести и рассказы / А. Н. Варламов. – М. : Никея, 2011. – 512 c. – (Современная проза). – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

В27


Веллер, Михаил

Мишахерезада / М. Веллер. – М. : Астрель, 2011. – 448 c. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

В28


Вельчинская, Ольга Алексеевна

Квартира № 2 и её окрестности. Московское ассорти /

О. А. Вельчинская. – М. : Русский путь, 2009. – 416 c. : ил. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 80 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Рос)6

В57


Владимов, Георгий Николаевич

Генерал и его армия. Верный Руслан / Г. Н. Владимов. – М. : Эксмо, 2007. – 608 c. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына

2013 г. – 55 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Рос)6

Г50


Гиппиус, Зинаида Николаевна

Чертова кукла : роман / З. Н. Гиппиус. – М. : Терра - Книжный клуб, 2009. – 464 c. – (Поэты в стихах и прозе). – Русское зарубежье. Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 65 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)5

Г58


Гоголь, Николай Васильевич

Петербургские повести / Н. В. Гоголь. – М. : Русский путь, 2004. –

352 c. – (Закладка). – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Рос)5

Г58


Гоголь, Николай Васильевич

Нужно любить Россию. Религиозно-нравственные сочинения, статьи, письма / Н. В. Гоголь. – Минск : Изд-во Белорусского Экзархата Московского Патриархата, 2011. – 480 c. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

Г77


Гранин, Даниил

Причуды моей памяти : [ новеллы ] / Д. Гранин. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 512 c. – Дар Дома русского зарубежья

им. А. Солженицына 2013 г. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Рос)6

Г85


Гришковец, Евгений

Планка : рассказы / Е. Гришковец. – М. : Махаон, 2012. – 288 c. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

Д15


Дальние берега. Антология поэзии русского зарубежья / сост.

В. В. Кудрявцев. – Смоленск : Русич, 2006. – 608 c. – (Свирель). – Русское зарубежье. Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 55 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

Д37


Десятка : [ антология совр. рус. прозы ] / сост. З. Прилепин. – М. : ООО "Ад Маргинем Пресс, 2011. – 432 c. – Содерж.: З. Прилепин,

С. Самсонов, С. Шаргунов, И. Абузяров, Г. Садулаев, М. Елизаров,

Р. Сенчин, Д. Гуцко, А. Рубанов, Д. Данилов. Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Рос)5

Д70


Достоевский, Фёдор Михайлович

Братья Карамазовы / Ф. М. Достоевский. – С.Пб. : Азбука, 2012. –

896 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Рос)6

Д76


Дружников, Юрий Ильич

Ангелы на кончике иглы : роман / Ю. И. Дружников. – М. : Русский путь, 2010. – 528 c. – Русское зарубежье. Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 70 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

Е45


Екимов, Борис Петрович

Набег : рассказы / Б. П. Екимов. – М. : Современник, 2001. – 511 c. – (Золотое перо России). – Дар Дома рус. заруб. им. А. Солженицына. –

40 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Рос)6

Е45


Екимов, Борис Петрович

Привет издалёка : рассказы, повести / Б. П. Екимов ; Русский Общественный Фонд. – М. : Рускій міръ: ИПЦ "Жизнь и мысль", 2001. – 478 c. – (Литературная премия Александра Солженицына). – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

З-26


Замятин, Евгений Иванович

Мы : роман / Е. И. Замятин. – СПб. : Азбука, 2012. – 224 c. – (Азбука-классика). – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына

2013 г. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Рос)6

З-63


Зиновьев, Александр Александрович

Иди на Голгофу / А. А. Зиновьев. – М. : Эксмо, 2006. – 560 c. – (Великая отечественная литература). – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 60 грн.Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Рос)5

З-81


Золотой век русской поэзии : сб. стихотворений / авт.-сост.

Д. А. Лазарчук. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 304 c. : ил. – (Классика в иллюстрациях). – Дар Дома русского зарубежья

им. А. Солженицына 2013 г. – 200 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Рос)6

К56


Коваль, Никанор Ананьевич

Крушиловка Тридцатого года : повесть / Н. А. Коваль. – 2-е изд., доп. – М. : Русский путь, 2010. – 376 c. – Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 2013 г. – 45 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
следующая страница >>